logo

Narzędzia

  • MODELOWANIE EKONOMETRYCZNE

Na czym dokładnie polega modelowanie ekonometryczne? Ekonometria to zbiór technik statystycznych i ekonomicznych, dzięki którym można wyjaśnić wpływ zbioru zmiennych na zmienną zależną – w przypadku modeli ekonometrycznych wykorzystywanych w biznesie jako zmienną zależną zakłada się wysokość sprzedaży/świadomość marki/wysokość popytu. Model bazuje na danych historycznych, konstruowany jest na bazie ultrakrótkich szeregów  i wyjaśnia wahania zmiennej zależnej w zależności od zmian czynników na nią wpływających.

  • PROGNOZOWANIE

Dzięki modelowaniu ekonometrycznemu możliwe jest wykonywanie symulacji oraz prognozowanie zmian zmiennej zależnej (wysokość sprzedaży/świadomość marki/wysokość popytu). Wykorzystując dane historyczne, można prognozować wahania interesujących nas wskaźników w przyszłości, w krótkim i długim okresie czasu.

  • ANALIZY STATYSTYCZNE

Metodologia stosowana przez INSE Analytics bazuje na zaawansowanych metodach statystycznych i taksonomicznych, technikach modelowania i prognozowania, analizach wskaźnikowych i wielowymiarowych analizach porównawczych oraz czerpie z metod analiz strategicznych. INSE Analytics specjalizuje się również w regionalnych analizach gospodarczych, bazując na wieloletnim doświadczeniu i sprawdzonej metodologii, opartej na modelach regionalnych przygotowanych przez ekonometryków i statystyków – pracowników oraz absolwentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Metody przetwarzania danych ilościowych uzupełniają rozbudowane procedury graficzne, uwzględniające specyfikę poszczególnych segmentów i rynków. Metody analizy stosowane przez INSE Analytics zapewniają wiarygodność otrzymanych wyników.