logo

Eksperci INSE Analytics

INSE Analytics współpracuje ponadto z wieloma ekspertami i autorytetami naukowymi w dziedzinie ekonometrii. Wśród nich można wymienić:

 

 

 

dr Paweł Baranowski – pracownik Instytutu Ekonometrii Uniwersytetu Łódzkiego, Narodowego Banku Polskiego i współpracownik INSE Analytics; posiada szerokie doświadczenie w zakresie prognozowania cen oraz otoczenia makroekonomicznego; ekspert w zakresie analizy szeregów czasowych (metody VAR i VEqCM) oraz metod panelowych; współautor systemu prognozowania cen stosowanego przez NBP

     
 

 

dr Jakub Boratyński - pracownik Instytutu Ekonometrii Uniwersytetu Łódzkiego, Ministerstwa Finansów oraz współpracownik INSE Analytics; posiada znaczący dorobek oraz wyjątkowe w skali kraju doświadczenie w stosowaniu modeli ekonometrycznych i statystycznych opartych na danych branżowych. Ekspert w zakresie danych Input/Output, SAM oraz modeli CGE. W ostatnim czasie zajmuje się Bayesowską metodą maximum entropy, która ułatwia prowadzenie analiz w oparciu o małe/niepełne zbiory danych

     
   

 

 

 

dr Radosław Piwowarski – pracownik Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego i współpracownik INSE Analytics; ekspert w zakresie metod oceny ROI, metod ewaluacyjnych oraz prognozowania popytu

     
   

 

 

 

dr Piotr Krajewski – współzałożyciel INSE Analytics i pracownik Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego; w przeszłości m.in. dwukrotny doradca ministra finansów; posiada szerokie doświadczenie w zakresie analiz ekonometrycznych i prognoz dla sektora telekomunikacyjnego; ekspert w zakresie metod przekrojowych oraz analizy segmentacji

     
   

 

 

 

Edyta Łaszkiewicz – doktorantka w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i pracownik INSE Analytics; ekspert w zakresie metod segmentacji oraz metod prognozowania i analiz regionalnych