logo

Produkty

Ekonometria i statystyka jako dziedziny nauki są szeroko wykorzystywane do analiz mikro- i makroekonomicznych. Banki, ministerstwa i instytucje finansowe korzystają z narzędzi statystyczno-ekonometrycznych na co dzień, w trakcie podejmowania strategicznych decyzji. Dziedziny te zaczynają odgrywać równie dużą rolę w obszarach marketingu, sprzedaży i produkcji – mają kluczowe znaczenie przy planowaniu marketingu mix, prognozowaniu popytu i kosztów produkcji.

Dzięki zaawansowanym metodom ekonometrycznym i statystycznym, firma może zoptymalizować koszty tak, aby efektywność komunikacji i produkcji była jak najwyższa, czyli generowała jak najwyższą sprzedaż przy jak najniższych nakładach finansowych.