logo

CRM i data mining

CRM (ang. Customer Relationship Management) jest elementem marketingu, który w centrum zainteresowania stawia budowanie trwałych relacji z klientami. Podejście takie pozwala nie tylko na maksymalizację sprzedaży krótkoterminowej, ale jest podstawą do osiągania zysków w długim okresie. Wsparcie dla podejmowania decyzji i zarządzania relacjami z klientem mogą stanowić dane pozyskiwane przez firmę, pozwalające na uzyskanie użytecznej wiedzy o klientach. Odpowiednie dane należy analizować za pomocą odpowiednich narzędzi. Ze względu na charakter zagadnień związanych z CRM, właściwymi technikami są metody data mining, umożliwiające odkrywanie wiedzy ukrytej w dużych zbiorach danych i poszukiwanie złożonych zależności ukrytych w danych. Za ich pomocą możemy analizować zagadnienia, które są szczególnie interesujące, ponieważ pozwalają lepiej poznać klientów i zrozumieć ich zachowania i dzięki temu budować z nimi relacje.  Ze względu na wagę decyzji, jakie podejmowane są na podstawie wyników analiz danych, należy mieć pewność, że są one wiarygodne i właściwe dla rozważanych zagadnień. INSE Analytics oferuje rzetelnie prowadzone analizy w zakresie następujących produktów badawczych: