logo

Database marketing

Database Marketing stanowi ważną część analitycznego systemu zarządzania relacjami z klientem (ang. CRM – Customer Relationship Management). Opiera się na gromadzeniu i przetwarzaniu dużej ilości informacji o klientach, które mogą zawierać cechy demograficzne, geograficzne, psychograficzne, behawioralne oraz statystyki dotyczące dotychczasowej aktywności klienta. Dokładna wiedza o zachowaniach i profilach konsumentów umożliwia lepsze zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań oraz pozwala na zoptymalizowanie działań mających na celu przyciągnięcie nowych, ale też i utrzymanie dotychczasowych klientów (szczególnie tych zagrożonych ryzykiem odejścia), zainteresowania produktem czy też kształcenia lojalności wobec marki.

Database Marketing pozwala z jednej strony na trafną identyfikację klientów, do których adresowany jest przekaz promocyjny czy oferta produktowa, z drugiej natomiast umożliwia zindywidualizowanie tego przekazu dla konkretnego klienta. Efektywne wykorzystanie danych o klientach oraz specjalnie dobrana, indywidualna oferta może w konsekwencji prowadzić do wzrostu sprzedaży i zysków oraz budowania więzi z odbiorcami produktów lub usług.

Wykorzystanie w praktyce tego rodzaju informacji pozwala analizować i wyciągać wnioski dotyczące strategii promocji firmy czy strategii sprzedaży, co przyczynia się do podjęcia trafnych, ukierunkowanych na klienta, działań.   

Z profilowania przykładowej grupy klientów firmy usługowej wynika, że 86% najliczniejszej grupy wiekowej klientów posiada co najmniej jedno dziecko. Oznacza to, że ponad połowa z nich może być zainteresowana ofertą skierowaną do rodzin wielodzietnych.

 

Na podstawie przykładowej analizy przeprowadzonej w oparciu o bazy danych klientów wyznaczono profil konsumentów najbardziej atrakcyjnych z punktu widzenia firmy. Analiza danych sprzedażowych wskazuje, że ponad 80% kupujących produkt B kupiło jednocześnie produkty; F, I, L. Kupujący produkt B w najmniejszym stopniu zainteresowani byli produktami C i M. W celu zoptymalizowania oferty i zwiększenia zysków ze sprzedaży korzystne jest przygotowanie łączonej oferty dla klientów VIP.

 

 


Znamy odpowiedź na Twoje pytania:


Czym charakteryzują się nabywcy poszczególnych produktów?

W jaki sposób utrzymać obecnych klientów?

Jak przyciągnąć i zatrzymać nowych klientów?

Jakie działania promocyjne będą najskuteczniejsze dla wybranych grup klientów?

Jak zindywidualizować ofertę produktową dla poszczególnych klientów?

Jak dotrzeć do różnych grup klientów i uzyskać przewagę konkurencyjną?

Która grupa klientów generuje największe zyski dla firmy?

Możemy odpowiedzieć na te i wiele innych pytań.
Skontaktuj się z nami.