logo

Ocena efektywności kanałów sprzedaży

Coraz więcej możliwości dotarcia z produktem do odbiorcy (sieci handlowe, sklepy osiedlowe, agencje i franczyzna, mobilni sprzedawcy, Internet itd.) sprawia, że zarządzanie siecią sprzedaży staje się coraz trudniejsze. Analiza efektywności kanałów sprzedaży pozwala na zbadanie jak skutecznie firma dociera do klienta oraz stanowi wsparcie dla podejmowania decyzji o wprowadzeniu nowych, dotychczas niezastosowanych kanałów dystrybucji lub modyfikacji kanałów już stosowanych. Optymalne zarządzanie kanałami sprzedaży pozwala na określenie optymalnej drogi dotarcia do odpowiedniej grupy docelowej klientów, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie ciągłości sprzedaży, wzrostu zysków oraz korzystnie wpływa na potencjał rozwojowy firmy. Ocena efektywności kanałów sprzedaży opiera się na zastosowaniu odpowiednich metod ilościowych, mających na celu określenie wpływu poszczególnych czynników na wyniki sprzedaży w zależności od zastosowanego kanału sprzedaży.
Z przedstawionego przykładu wynika, że najefektywniejszym kanałem dystrybucji w przypadku analizowanych produktów jest sklep internetowy. Pomimo że odnotowany wzrost przychodów ze sprzedaży produktu X oraz Y po dodaniu ich do oferty internetowej nie był stosunkowo największy to w stosunku do kosztów poniesionych na uruchomienie tego kanału zwrot z inwestycji (ROI) był największy.

Na poniższym przykładzie zaprezentowano wyniki analizy wpływu poszczególnych działań promocyjnych na przychody ze sprzedaży generowane przez dwa wybrane kanały sprzedaży. Największy wpływ na skuteczność sprzedaży produktu X w sklepie internetowym mają cena oraz reklama, natomiast w przypadku outletu jest to sposób prezentacji produktu oraz endorsement.

 

 


Znamy odpowiedź na Twoje pytania:


Jakie z możliwych sposobów dotarcia do klienta są najskuteczniejsze?

Jakie są relacje pomiędzy poszczególnymi kanałami sprzedaży?

Jakie czynniki decydują o efektywności poszczególnych kanałów sprzedaży

W jaki sposób zorganizować swoją sieć sprzedaży?

Przez jaki kanał sprzedaży można pozyskać najwięcej klientów?

Poprzez który kanał sprzedaży udało się uzyskać najwyższy zysk?

Jak optymalizować dystrybucję produktów i minimalizować konflikt między poszczególnymi kanałami sprzedaży?

Jak wprowadzać na rynek nowe produkty?

Gdzie brakuje punktów sprzedaży - gdzie koncentruje się niewykorzystany potencjał?

Jak optymalnie zaplanować strukturę regionów, obszarów, terytoriów sprzedaży?

Możemy odpowiedzieć na te i wiele innych pytań.
Skontaktuj się z nami.