logo

Segmentacja

Celem segmentacji jest dostarczenie informacji o profilach potencjalnych nabywców produktów i usług. Dane te są niezbędne m.in. w procesie wprowadzania na rynek nowych usług oraz wyznaczania kanałów komunikacji marketingowej. Segmentacja rynku pozwala odpowiedzieć na pytania jakie jednorodne grupy potencjalnych klientów można wyróżnić na rynku, czym różnią się między sobą oraz jakimi cechami charakteryzują.
Analiza segmentacyjna pozwala na:

  • dostarczenie informacji o profilach potencjalnych nabywców dóbr i usług,
  • identyfikację jednorodnych grup nabywców pod względem cech społeczno-ekonomicznych, osobowościowych, warunków i jakości życia,
  • identyfikację segmentów najbardziej atrakcyjnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

Przykładowe macierze atrakcyjności segmentów-potencjalnych nabywców wskazują, że w regionie A najatrakcyjniejszą grupę stanowią gospodarstwa domowe o dochodach od 3000 zł do 4000 zł (I ćwiartka w układzie współrzędnych). Segment ten cechuje się wzrostem udziału wydatków na dany produkt, a jego wielkość jest wyższa od przeciętnej. Wielkość „koła” informująca o tym, jak duży jest udział wydatków na dany produkt w łącznych wydatkach gospodarstwa, potwierdza atrakcyjność wspomnianego segmentu (im większe „koło” tym większy udział w wydatkach danej kategorii produktów). Atrakcyjnym segmentem są też gospodarstwa domowe o dochodach do 1000 zł, należy jednak podkreślić, że wydają one na badany produkt znacznie mniej niż poprzednia  grupa. W przypadku regionu B najatrakcyjniejsze segmenty to: gospodarstwa domowe o dochodach do 1000 zł oraz osiągające dochody 1000–2000 zł.

 

 


Znamy odpowiedź na Twoje pytania:


Jakie grupy potencjalnych nabywców znajdują się w danym regionie?

Jakimi cechami społeczno-ekonomicznymi odznaczają się poszczególne grupy klientów?

Które segmenty są najatrakcyjniejsze w punktu widzenia przedsiębiorstwa w obu regionach?

Ile segmentów należy wyodrębnić i czym powinny się różnić?

Które segmenty klientów zapewniają najwyższe przychody i zyski?

Które z produktów i usług należy skierować do poszczególnych segmentów klientów?

Jak dostosować kanały komunikacji do poszczególnych segmentów, by lepiej zaspokajać potrzeby klientów?

Możemy odpowiedzieć na te i wiele innych pytań.
Skontaktuj się z nami.