logo

Ocena efektywności reklamy

Analiza efektywności reklamy pozwala na zminimalizowanie ryzyka podejmowanych decyzji marketingowych w warunkach stale zmieniającego się otoczenia rynkowego oraz zwiększenie efektywności dotarcia reklamy do wybranej grupy docelowej. Badanie efektywności reklamy (kampanii reklamowej) opiera się na zidentyfikowaniu szerokiego wachlarza czynników wpływających na skuteczność reklamy, a odpowiednie metody analizy ekonometrycznej umożliwiają ocenę stopnia jej dotarcia do odbiorców. Dokonując oceny efektywności reklamy przeprowadzana jest analiza wpływu wszystkich zmiennych związanych z kampanią reklamową na wyniki sprzedaży określonego produktu.
Można w ten sposób uzyskać informację jak skutecznie rozwijać daną markę, przyczynić się do zwiększenia sprzedaży oraz osiągnąć możliwie najwyższy zwrot z inwestycji na kampanie reklamowe (ROI).

Z poniższego przykładu wynika, że stopień znajomości reklamy TV (zdolności odbiorców do jej zapamiętania) został uznany za jednej z kluczowych czynników wpływających na skuteczność reklamy (a tym samym wielkość przychodów ze sprzedaży).


Powodem prowadzenia analizy efektywności reklamy jest także możliwość uzyskania informacji o poziomie GRP (ang. Gross Rating Point) określającym siłę kampanii reklamowej, poziomie nasycenia reklamy, poziomie wypalenia reklamy, co pozwala na poznanie stopy zwrotu z reklamy i dopasowanie przyszłych kampanii reklamowych w sposób zapewniający lepsze rezultaty.

Na poniższym przykładzie reklama TV osiąga nasycenie przy założeniu wysokości budżetu na reklamę telewizyjną na poziomie 15 tys. zł. Dalszy wzrost wydatków na reklamę spowoduje co prawda wzrost przychodów ze sprzedaży, ale z coraz niższym tempem wzrostu i przy zmniejszającej się stopie zwrotu z reklamy (ROI).

 

 


Znamy odpowiedź na Twoje pytania:


Jak reklama wpływa na sprzedaż?

Jak ustalić budżet na reklamę?

Jak ustalić strukturę wydatków na poszczególne kanały reklamy dla zwiększenia siły jej oddziaływania?

Jaki jest wpływ reklamy telewizyjnej na zmianę wielkości sprzedaży i zyski?

Jak skuteczne są kampanie danej marki?

Możemy odpowiedzieć na te i wiele innych pytań.
Skontaktuj się z nami.