logo

Produkty i branże

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie firmy na rynku jest szczegółowa wiedza na temat branży, w której firma chce działać. Przed podjęciem strategicznych decyzji bardzo ważne jest określenie stopnia rozwoju i potencjału rynku, rozpoznanie konkurencji, określenie optymalnej lokalizacji czy zasięgu działania itp. Znaczenie mają także prognozy rozwoju rynku/branży, pozwalające na określenie jego atrakcyjności w przyszłości.  
W celu zdobycia wysokiej pozycji rynkowej niezbędne stają się także szczegółowe badania rynku produktów i usług. Określenie popytu na produkty lub usługi (zidentyfikowanie przyszłych potrzeb odbiorców produktów lub usług) jest niezbędne dla ustalenia strategii przedsiębiorstwa. Wyniki badań są kluczowe dla określenia struktury potencjalnych odbiorców, przyszłego tempa zmian popytu na produkty i usługi w poszczególnych grupach odbiorców oraz uwzględnienia zróżnicowania geograficznego.  
Wieloaspektowa, perspektywiczna analiza rynku, na którym firma funkcjonuje lub chce rozpocząć działalność jest bardzo ważna. INSE Analytics oferuje przeprowadzenie kompleksowych analiz na dużym poziomie szczegółowości, w zakresie następujących obszarów badawczych: