logo

Ceny na rynku

Rola ceny jest czynnikiem decydujących o sukcesie sprzedażowym danej marki. Jednym ze sposobów analizy cen na rynku jest zastosowanie modeli ekonometrycznych opartych na danych historycznych (najczęściej dane skaningowe) i polega na analizie pełnego zakresu cen, w jakich dany produkt był sprzedawany. Ekonometryczne i statystyczne metody dostarczają szeroki zestaw narzędzi dla zapewnienia wiarygodnych analiz i umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania związane z funkcjonowaniem firmy na rynku. Stosowane narzędzia pozwalają na odniesienie do rzeczywistej sytuacji (poziomu sprzedaży, jaki został osiągnięty przy różnych cenach) i umożliwiają optymalizację poziomu cen w sposób zapewniający rentowność i umożliwiający obniżanie kosztów. Modele pozwalają na symulowanie reakcji klientów na zmiany cen, dzięki czemu decyzje podejmowane intuicyjnie przez firmę mogą być poparte scenariuszami opartymi na rzeczywistych danych. Za pomocą proponowanych narzędzi można optymalizować i nadzorować politykę cenową, ale także ustalać ceny promocyjne, upusty czy ceny wyprzedażowe.

Analiza cen produktów pozwala także na określenie stopnia wrażliwości poszczególnych produktów na zmianę ceny oraz identyfikację siły wpływu różnorodnych czynników na kształtowanie się cen rynkowych (np. częstotliwość zakupu, konkurencyjność rynku itd.). Przy badaniu poziomu cen istotne wydaje się również zidentyfikowanie potencjalnego progu cenowego, po przekroczenie którego następuje wyraźne zmniejszenie sprzedaży. Analiza cen na rynku może ponadto zostać uzupełniona o badanie różnicy ceny produktu względem cen produktów konkurencji (ang. price dispersion analysis). W tym przypadku identyfikacja progów cenowych ma na celu dostarczenie informacji o maksymalnych akceptowanych przez konsumentów różnicach cen.
Poniższy wykres obrazuje zależność między poziomem ceny a wielkością sprzedaży. Obniżenie ceny o ponad 2/3 przyczyniło się do prawie 3-krotnego wzrostu wielkości sprzedaży (na przestrzeni 4 miesięcy).

Wyniki analiz uzyskane w efekcie badania cen umożliwiają:

  • tworzenie strategii cenowych i promocyjnych,
  • prognozowanie popytu,
  • kontrolowanie zapasów,
  • podnoszenie poziomu zadowolenia klientów.

 

 

 


Znamy odpowiedź na Twoje pytania:


Jaka jest optymalna cena produktu?

Jaki poziom cen zapewni najwyższy poziom sprzedaży danego produktu?

Jaki jest próg cenowy, po przekroczeniu którego nastąpi spadek sprzedaży?

Jaka jest różnica między ceną danego produktu a ceną produktu konkurencyjnego?

Jakie czynniki zewnętrzne wpływają na ceny?

Na jakim poziomie kształtują się ceny konkurencji?

Możemy odpowiedzieć na te i wiele innych pytań.
Skontaktuj się z nami.