logo

Segmenty konsumentów

Segmentacja polega zasadniczo na podziale rynku według określonych kryteriów na względnie jednorodne grupy/segmenty konsumentów, charakteryzujące się wspólnymi cechami i wykazującymi podobne zachowania i potrzeby. Wyniki analiz segmentacyjnych, poza optymalizacją działań podejmowanych przez firmę, stanowić mogą punkt wyjścia do dalszych analiz. Analizy takie wykonywane są już nie dla całego niejednorodnego zbioru klientów, lecz – co jest bardziej skuteczne i poprawnie merytoryczne – dla wybranego jednorodnego segmentu konsumentów.  INSE Analytics oferuje szczegółowe badania rynku, w następujących obszarach: