logo

Zachowania konsumentów

Analiza zachowań konsumenta na rynku pozwala na identyfikację czynników oraz określenie ich wpływu na decyzje podejmowane na rynku. Istotna jest także możliwość wykrycia związków pomiędzy determinantami ekonomicznymi (np. dochody, ceny), demograficznymi (np. wiek, płeć, wykształcenie) czy społecznymi (np. miejsce zamieszkania, wykonywany zawód) a poziomem i strukturą konsumpcji. Znajomość podstawowych reguł kierujących zachowaniami konsumentów jest niezbędnym elementem wiedzy dla działów marketingowych, menedżerów, twórców reklam.


Wydatki na jogurty wynosiły w 2010 roku średnio 5,70 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie domowym, co stanowiło około 1,85% wydatków na żywność i napoje. Połowa osób w gospodarstwie domowym nie wydawała jednak więcej niż 3,55 zł (1,31% łącznych wydatków na żywność i napoje). W gospodarstwach jednoosobowych mediana udziału 1,66% łącznych środków przeznaczanych na żywność i napoje. W przypadku połowy gospodarstw matek z dziećmi na utrzymaniu odsetek wydatków przeznaczanych na jogurty jest minimalnie wyższy i wynosi 1,68%.

 

 

 


Znamy odpowiedź na Twoje pytania:


W jakim stopniu zaspokojone są potrzeby gospodarstw domowych w zakresie posiadania różnego rodzaju dóbr?

W jaki sposób czynniki społeczne i ekonomiczne różnicują zapotrzebowanie w zakresie posiadania poszczególnych produktów?

Jak będzie kształtował się popyt na wybrane produkty w zależności od czynników społecznych, demograficznych i gospodarczych?

Jak zmieniają się preferencje konsumpcyjne poszczególnych grup konsumentów?

Jak miejsce zamieszkania wpływa na strukturę zakupów?

Czy wiek i płeć w znaczny sposób różnicuje ilość kupowanych produktów i usług?

Gdzie konsumenci wydają największą część swoich dochodów na zakup określonych produktów?

Możemy odpowiedzieć na te i wiele innych pytań.
Skontaktuj się z nami.